Schema

  • Schema läggs ut här, våra sociala medier samt skickas ut till samtliga deltagare 1-2 veckor innan campen börjar.
  • Campen pågår för varje grupp ca 6 timmar om dagen.
  • GGIK Hockey Academy förbehåller sig rätten att med kort framförhållning göra mindre justeringar i upplägg.